ARTYKUŁY

Akcje gratisowe

Akcje gratisowe to akcje wydawane w sposób nieodpłatny akcjonariuszom spółki. Ma to miejsce w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Akcje te są przyznawane akcjonariuszom w stosunku adekwatnym do aktualnych udziałów w kapitale zakładowym. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Aby to się jednak stało konieczne jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok. Co ważne, ze sprawozdania tego musi wynikać zysk firmy. Bardzo istotna jest także opinia biegłego rewidenta. Podwyższenia kapitału możliwe będzie tylko gdy nie wskaże on ważn...
Czytaj więcej

Jak założyć działalność gospodarczą?

Założenie własnej firmy to zazwyczaj ogromny krok w życiu każdego człowieka. Jest to związane z ryzykiem oraz licznymi wydatkami. W Polsce najczęściej wybieraną formą prowadzenia firmy jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Aby założyć działalność gospodarczą należy przejść przez następujące etapy: 1. Wypełnienie formularza CEIDG-1 i złożenie wniosku w urzędzie miasta i gminy Wniosek ten można złożyć osobiście, listem poleconym bądź elektronicznie. 2. Zdobycie numeru NIP i REGON NIP służy do celów podatkowych, natomiast REGON jest podstawą w kontaktach z urzędem skarbowym oraz Zak...
Czytaj więcej

Spółka z o.o. – podstawowe informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wybieranych form prawnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Jej popularność bierze się stąd, że jest to spółka kojarzona ze skomplikowaną strukturą biznesową, która w oczach kontrahentów i klientów wygląda na wiarygodny i wartościowy podmiot. Spółka z o.o. może zostać wykorzystana zarówno na początkowym etapie prowadzenia biznesu, jak i w realizacji interesów na szeroką skalę. Przedsiębiorcy wybierają spółkę z o.o. przede wszystkim z uwagi na ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, możliwość wni...
Czytaj więcej

Rejestracja spółki z o.o. – tradycyjnie czy online?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spółka z o.o. może zostać założona w sposób tradycyjny lub w sposób uproszczony przez Internet. Tradycyjna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się w urzędzie i zazwyczaj jest długotrwała, ponieważ może trwać nawet kilka tygodni. Podczas rejestracji spółki z o.o. wymagana jest obecność notariusza, ponieważ umowa spółki tworzona jest w formie aktu notarialnego. Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet odbywa się na specjalnej platformie...
Czytaj więcej

Prokura w spółce

Prokura w spółce jest swoistym rodzajem pełnomocnictwa, który udziela przedsiębiorca. Wyróżniamy następujące rodzaje prokury: -prokurę samoistną, -prokurę oddziałową, -prokurę łączną. Spółka jako prokurenta może powołać wyłącznie osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Udzielenie prokury musi nastąpić przez zgodne oświadczenie woli obu stron. Powołanie prokurenta nie jest możliwe, jeśli przedsiębiorca nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, a co się z tym wiąże prawa do tego nie mają osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gos...
Czytaj więcej

Spółki kapitałowe

W Polsce istnieje możliwość prowadzenia spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej. Do spółek kapitałowych, które są bardzo często wybierane przez polskich przedsiębiorców zalicza się spółkę akcyjna oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Działalność spółek kapitałowych uregulowana jest w przepisach znajdujących się w Kodeksie spółek handlowych. Najczęściej wybierane są one do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Charakterystyczne cechy spółek kapitałowych: obowiązek wniesienia kapitału zakładowego, posiadanie osobowości prawnej, posiadanie odrębnego majątku, ...
Czytaj więcej

Spółka z o.o. w organizacji

Pierwszą czynnością jaką przyszli wspólnicy spółki dokonują w celu jej zawiązania jest podpisanie umowy w formie aktu notarialnego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna powstaje dopiero w momencie jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Okresem organizacyjnym nazywa się czas od momentu podpisania umowy, aż do czasu uzyskania wpisu do KRS. Spółka w organizacji jest podmiotem tymczasowym, który ma na celu zapewnienie podstaw ekonomicznych i funkcjonalnych dla dalszej działalności. W okresie tym może ona nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Z...
Czytaj więcej

Powiększony kapitał zakładowy w spółce z o.o. – jak go pokryć?

Pokrycie kapitału zakładowego polega na wniesieniu do spółki wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Może nastąpić ono również na drodze kapitalizacji rezerw i konserwacji wierzytelności. Omówmy te sposoby. 1. Wniesienie wkładów pieniężnych - odbywa się ono na takich samych zasadach jak gromadzenie kapitału pierwotnego. Wspólnicy bądź osoby spoza niej mogą wpłacić gotówkę do kasy bądź wykonać przelew bankowy. Przekazanie środków może odbyć się również za pomocą poczty polskiej bądź osoby trzeciej wpłacającej określoną kwotę w imieniu oraz na rzecz zlecającego. 2. Wniesienie wkładów niepie...
Czytaj więcej

Zawieszenie działalności przez spółkę

Każdy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Konieczne jest wówczas dokonanie wpisu informacji o zawieszeniu działalności do Krajowego Rejestru Sądowego oraz daty rozpoczęcia zawieszenia. Działalność gospodarczą według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawiesić można na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Przepisy nie zawierają ograniczeń dotyczących ponownego zawieszenia działalności oraz przedłużenia zawieszenia po upływie zgłoszonego terminu. Aby jednak to uczynić konieczne jest złożenie do KRS wniosku o wznowienie dział...
Czytaj więcej

Wybór formy działalności

Każda osoba, która znajduje się na początku swojej drogi biznesowej do wyboru ma wiele różnych form działalności. To, jaką zdecyduje się wybrać, zależy w głównej mierze od kwestii takich, jak kapitał i osobiste preferencje przyszłego przedsiębiorcy. Każda z form różni się od siebie i odpowiedni wybór jest niezwykle ważny! Wpływa to bowiem znacznie na przyszły rozwój firmy. Jaką działalność można założyć? - pozarolniczą działalność gospodarczą (wykonywaną samodzielnie), - spółkę cywilną prowadzoną również ze współmałżonkiem, - spółkę jawną, - spółkę partnerską, - spółkę komandytową, - ...
Czytaj więcej