ARTYKUŁY

Założenie spółki w raju podatkowym

Prowadzisz działalność gospodarczą? Wyobraź sobie, że ktoś nagle zwalnia Cię z obowiązku regulacji wszystkich zobowiązań podatkowych. Jesteś w raju? Bingo! A konkretnie w raju podatkowym! Co prawda ciężko w to uwierzyć, jednak istnieją miejsca, w których przedsiębiorcy nie są zobowiązani do opłacania podatków, co bez wątpienia potęguje ich zyski. Rajem podatkowym jest między innymi Luksemburg, Antyle Holenderskie, Cypr, Liechtenstein, Malediwy, Monako, Panama, Seszele, Wyspy Cooka, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, a także Wyspy Marshalla. To właśnie w tych miejscach działalność pro...
Czytaj więcej

Majątek współmałżonków, a udziały w spółce

Podczas tworzenia spółek kapitałowych bardzo istotny okazuje się stan cywilny wspólników. Cóż, mimo iż na pierwszy rzut oka kwestie te nie są ze sobą w ogóle powiązane, tak niestety ich silne powiązanie zazwyczaj ujawnia się w sposób bardzo bolesny. W przypadku rozwodu, bo o takiej sytuacji mowa, jeżeli między małżonkami nie została zawarta intercyza, wszystkie udziały ulegają podziałowi. Co więcej istnieje możliwość, iż to były współmałżonek wspólnika przejmie cały wkład. Potwierdza to postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie o sygnaturze II CSK 349/12 “Nal...
Czytaj więcej

Ucieczka przed długami – czyli przekształcenie się w spółkę z o.o.?

Wiele osób, które prowadząc działalność gospodarczą popadło w zadłużenia próbuje uratować swój biznes przekształcając się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy istnieje jednak możliwość ucieczki przed wierzycielami? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak sama jej nazwa wskazuje charakteryzuje się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Tym samym oznacza to, że wszelkie długi regulowane są wyłącznie z kapitału spółki. Osobisty majątek wspólników jest bezpieczny. Więcej informacji o spółce z o.o. dostępnych jest tutaj. Jako iż spółka...
Czytaj więcej

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet – krok po kroku

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą Internetu. Proces ten możliwy jest dzięki platformie zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Rejestracja spółki w systemie S24 przebiega w następujących krokach: 1. Rejestracja użytkownika w systemie eKRS. System eKRS jest dostępny zarówno dla pełnoprawnych obywateli, jak i cudzoziemców. W celu rejestracji każda z osób musi zawierać aktywne konto w systemie eMS. 2. Przygotowanie danych niezbędnych do zarejestrowania spółki. Informacje to stanowi nazwa rejestrowane...
Czytaj więcej

Rejestr REGON

REGON – Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej Rejestr prowadzony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pod pojęciem REGON-u rozumiany jest także numer identyfikacyjny REGON, czyli dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej w powyższym rejestrze. Rejestr Regon zawiera najważniejsze informacje o podmiotach gospodarki narodowej. Wpisowi do rejestru REGON podlegają: - osoby prawne, - jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne - jednostki...
Czytaj więcej

Akt notarialny

Akt notarialny powinien zawierać złożone przez strony oświadczenia woli, a także powinien być odczytany przez notariusza bądź też przez inną osobę w jego obecności. Podpisany zostaje, gdy wszystkie osoby zgodne są treścią sporządzonego aktu notarialnego. Oryginał pozostaje w kancelarii notarialnej. Strony otrzymują wypis, który jest dosłownym powtórzeniem oryginałów i mają wartość dokumentów oryginalnych. Forma aktu notarialnego wymaga zachowania zasady jedności osób, miejsca i akcji. Jeżeli akt notarialny jest wymagany przepisami prawa, a nie zostanie sporządzony to wtedy dana czynno...
Czytaj więcej

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy nazywany także kapitałem założycielskim składa się z wkładów wnoszonych przez założycieli spółki podczas jej zakładania. Wysokość kapitału zakładowego nie jest taka sama dla wszystkich typów spółek. Wysokość kapitału określona jest przepisami w Kodeksie spółek handlowych i wynosi: w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 5.000 złotych, w spółce akcyjnej 100.000 złotych, w spółce komandytowo-akcyjnej 50.000 złotych. W innych formach działalności gospodarczej, które występują w Polsce kapitał zakładowy wynosi: w spółdzielni europejskiej 30.000 euro, w ...
Czytaj więcej

Warunki założenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca

Każdy obcokrajowiec, który planuje otworzyć własny biznes w Polsce, musi spełnić określone prawnie warunki. Kto bez obywatelstwa polskiego może bez dodatkowych obowiązków przejść procedurę założenia spółki? - obywatele innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej - obywatele państw członkowskich EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), - obywatele stron objętych umową EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), - osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy EOG, które na podstawie innych umów z Unią Europejską mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich sam...
Czytaj więcej

Spółki osobowe

Spółki osobowe są spółkami handlowymi działającymi w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych. Nie posiadają one osobowości prawnej ale mają zdolność prawną. Spółki osobowe opierają swoją działalność na więzi między wspólnikami. Wspólnicy prowadzą przedsiębiorstwo pod własną firmą czyli nazwą. Do spółek osobowych zaliczamy: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną. Spółka osobowa może nabywać we własnym imieniu nieruchomości i inne prawa, zaciągać zobowiązania oraz pozywać i być pozywaną. Cechy charakterystyczne spółki osobo...
Czytaj więcej

Numery PKD

PKD czyli Polska Klasyfikacja Działalności jest przyjętym umownie, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej. Każdy rozpoczynający działalność gospodarczą przedsiębiorca zobowiązany jest do prawidłowego jej oznaczenia właśnie za pomocą numeru PKD. PKD wykorzystuje się głównie do celów statystycznych, analizy rozwoju gospodarczego i dla potrzeb krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON. Podział gospodarki według PKD: sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, sekcja B - górnictwo i wydobywa...
Czytaj więcej