Majątek współmałżonków, a udziały w spółce

Podczas tworzenia spółek kapitałowych bardzo istotny okazuje się stan cywilny wspólników. Cóż, mimo iż na pierwszy rzut oka kwestie te nie są ze sobą w ogóle powiązane, tak niestety ich silne powiązanie zazwyczaj ujawnia się w sposób bardzo bolesny.

W przypadku rozwodu, bo o takiej sytuacji mowa, jeżeli między małżonkami nie została zawarta intercyza, wszystkie udziały ulegają podziałowi. Co więcej istnieje możliwość, iż to były współmałżonek wspólnika przejmie cały wkład.

Potwierdza to postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie o sygnaturze II CSK 349/12
Należące do majątku wspólnego udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikiem jest tylko jeden z byłych współmałżonków mogą być podzielone pomiędzy byłych małżonków, a więc także przypaść temu z współuprawnionych, który nie jest wspólnikiem o ile w umowie spółki nie zawarto przewidzianego w art. 183 k.s.h zastrzeżenia ograniczającego lub wyłączającego do tej spółki współmałżonka wspólnika.”

Aby zabezpieczyć się przed taką ewentualnością, jednocześnie nie wprowadzając pomiędzy małżonkami intercyzy, niezbędne okazuje się zawarcie w umowie spółki postanowienia wyłączającego możliwości byłego małżonka wspólnika do spółki.

Jest to niezmiernie ważne dla wszystkich wspólników, gdyż niekorzystny podział w przypadku rozwodu jednego z nich może sparaliżować prowadzoną przez nich działalność.