Powiększony kapitał zakładowy w spółce z o.o. – jak go pokryć?

Pokrycie kapitału zakładowego polega na wniesieniu do spółki wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Może nastąpić ono również na drodze kapitalizacji rezerw i konserwacji wierzytelności.
Omówmy te sposoby.
1. Wniesienie wkładów pieniężnych – odbywa się ono na takich samych zasadach jak gromadzenie kapitału pierwotnego. Wspólnicy bądź osoby spoza niej mogą wpłacić gotówkę do kasy bądź wykonać przelew bankowy. Przekazanie środków może odbyć się również za pomocą poczty polskiej bądź osoby trzeciej wpłacającej określoną kwotę w imieniu oraz na rzecz zlecającego.

2. Wniesienie wkładów niepieniężnych – aportem mogą być między innymi różne prawa i uprawnienia. Wkład ten może polegać na przeniesieniu praw i uprawnień istniejących na określone osoby. Do wkładów niepieniężnych zaliczamy prawa własności przemysłowej, do nieruchomości, przedsiębiorstwo oraz udziały i akcje innych spółek kapitałowych.

3. Kapitalizacja rezerw – przetworzenie na rzecz spółki środków, które dotychczas tworzyły fundusze rezerwowe i zapasowe. W wyniku tego zabiegu wartość majątku spółki nie ulega zmianie, jednak przechodzi do przesunięcia środków na fundusz będący kapitałem zakładowym.

4. Konserwacja wierzytelności – polega na wniesieniu do kapitału spółki aport w postaci wierzytelności, która przysługuje wspólnikowi bądź osobie trzeciej wobec danej spółki. Nie powoduje to zwiększenia aktywów a jedynie zmniejszenie jej długów.

powiekszony_kapital_zakladowy