Rejestracja spółki z o.o. przez Internet – krok po kroku

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą Internetu. Proces ten możliwy jest dzięki platformie zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rejestracja spółki w systemie S24 przebiega w następujących krokach:

1. Rejestracja użytkownika w systemie eKRS.
System eKRS jest dostępny zarówno dla pełnoprawnych obywateli, jak i cudzoziemców. W celu rejestracji każda z osób musi zawierać aktywne konto w systemie eMS.
2. Przygotowanie danych niezbędnych do zarejestrowania spółki.
Informacje to stanowi nazwa rejestrowanej spółki, jej dane adresowe, właściwy sąd rejestrowy, a także lista wspólników, członków organów zarządzających oraz jej oddziałów.
3. Wprowadzenie powyższych danych do formularza wniosku w systemie.
4. Wygenerowanie dokumentów oraz wniosku.
Zanim podpiszemy umowę niezbędne jest przeczytanie powstałych dokumentów oraz zweryfikowanie ich treści.
5. Podpisanie dokumentów.
Podpis złożyć można za pomocą podpisu elektronicznego kwalifikowanego, podpisu z profilem zaufanym ePUAP bądź podpisu z profilem MS.
6. Opłacenie wniosku za pomocą systemu płatności.
Do kosztów wlicza się wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – 250 zł, opłata związana z ogłoszeniem pierwszego wpisu do Monitora Sądowego i Gospodarczego – 100 zł, opłata manipulacyjna operatora płatności.
7. Przesłanie dokumentów rejestracyjnych spółki do sądu rejestrowego.