Spółka komandytowa i z ograniczoną odpowiedzialnością – podatki

Spółka komandytowa
Podmiot ten posiada osobowość prawną. Dodatkowo charakteryzuje go występowanie dwóch typów wspólników: komandytariuszy, których odpowiedzialność za zobowiązania jest ograniczona oraz komplementariuszy, którzy za zobowiązania zaciągane przez spółkę ponoszą odpowiedzialność w sposób pełny.
Spółka komandytowa nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Płatnikiem tego podatku są jednak jej wspólnicy. Każdy z nich dodatkowo obarczony jest 19% podatkiem ze względu na charakter osoby fizycznej. Dodatkowo są oni także zobowiązani do opłacania składek zdrowotnych i społecznych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podobnie jak spółka komandytowa także posiada osobowość prawną. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest jednak ograniczona, gdyż za wszelkie zaległości podnosi ona odpowiedzialność osobiście całym swoim majątkiem.
Spółka z o.o. objęta jest podatkiem CIT w wysokości 19% od osiąganego zysku. Dodatkowo wspólnicy zobowiązani są do regulacji opodatkowania od wypłaconej dywidendy.