Spółka z o.o. w organizacji

Pierwszą czynnością jaką przyszli wspólnicy spółki dokonują w celu jej zawiązania jest podpisanie umowy w formie aktu notarialnego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna powstaje dopiero w momencie jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Okresem organizacyjnym nazywa się czas od momentu podpisania umowy, aż do czasu uzyskania wpisu do KRS.

Spółka w organizacji jest podmiotem tymczasowym, który ma na celu zapewnienie podstaw ekonomicznych i funkcjonalnych dla dalszej działalności. W okresie tym może ona nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Z racji tego, ze jest to podmiot przejściowy, nieposiadający osobowości prawnej jego firma musi posiadać oznaczenie „w organizacji”.

N zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego przedsiębiorcy mają 6 miesięcy, jeżeli nie wywiążą się z tego obowiązku lub gdy sąd negatywnie rozpatrzy wniosek, spółka zostanie rozwiązana. Jeżeli nie będzie ona w stanie niezwłocznie zwrócić wszystkich wniesionych wkładów oraz pokryć zaciągniętych zobowiązań ustanowieni likwidatorzy lub zarząd, dokonają likwidacji.

Za zobowiązania w okresie organizacyjnym spółka odpowiada ona sama oraz osoby działające w jej imieniu. Jej reprezentowaniem zajmuje się zarząd lub pełnomocnicy powołani uchwałą zarządu.