kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Powiększony kapitał zakładowy w spółce z o.o. – jak go pokryć?

Pokrycie kapitału zakładowego polega na wniesieniu do spółki wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Może nastąpić ono również na drodze kapitalizacji rezerw i konserwacji wierzytelności. Omówmy te sposoby. 1. Wniesienie wkładów pieniężnych - odbywa się ono na takich samych zasadach jak gromadzenie kapitału pierwotnego. Wspólnicy bądź osoby spoza niej mogą wpłacić gotówkę do kasy bądź wykonać przelew bankowy. Przekazanie środków może odbyć się również za pomocą poczty polskiej bądź osoby trzeciej wpłacającej określoną kwotę w imieniu oraz na rzecz zlecającego. 2. Wniesienie wkładów niepie...
Czytaj więcej