rejestr REGON

Rejestr REGON

REGON – Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej Rejestr prowadzony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pod pojęciem REGON-u rozumiany jest także numer identyfikacyjny REGON, czyli dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej w powyższym rejestrze. Rejestr Regon zawiera najważniejsze informacje o podmiotach gospodarki narodowej. Wpisowi do rejestru REGON podlegają: - osoby prawne, - jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne - jednostki...
Czytaj więcej