rejestracja spółek

Wybór formy działalności

Każda osoba, która znajduje się na początku swojej drogi biznesowej do wyboru ma wiele różnych form działalności. To, jaką zdecyduje się wybrać, zależy w głównej mierze od kwestii takich, jak kapitał i osobiste preferencje przyszłego przedsiębiorcy. Każda z form różni się od siebie i odpowiedni wybór jest niezwykle ważny! Wpływa to bowiem znacznie na przyszły rozwój firmy. Jaką działalność można założyć? - pozarolniczą działalność gospodarczą (wykonywaną samodzielnie), - spółkę cywilną prowadzoną również ze współmałżonkiem, - spółkę jawną, - spółkę partnerską, - spółkę komandytową, - ...
Czytaj więcej

Warunki założenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca

Każdy obcokrajowiec, który planuje otworzyć własny biznes w Polsce, musi spełnić określone prawnie warunki. Kto bez obywatelstwa polskiego może bez dodatkowych obowiązków przejść procedurę założenia spółki? - obywatele innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej - obywatele państw członkowskich EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), - obywatele stron objętych umową EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), - osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy EOG, które na podstawie innych umów z Unią Europejską mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich sam...
Czytaj więcej

Spółki handlowe

Spółki handlowe zostają założone w celu zarobkowym przez co najmniej dwa podmioty w rozumieniu prawa cywilnego. Powstają na skutek zawarcia właściwej umowy uregulowanej przepisami prawa handlowego. Do spółek handlowych należą: - spółki osobowe: - spółka jawna - spółka partnerska, - spółka komandytowa, - spółka komandytowo-akcyjna, - spółki kapitałowe - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, - spółka akcyjna.
Czytaj więcej

Nowa europejska jednoosobowa spółka

Komisja Europejska  przyjęła projekt, którego celem jest nowelizacja zarządzeń dotyczących jednoosobowych spółek handlowych. Efektem tych działań będzie stworzenie nowej europejskiej spółki jednoosobowej. Charakterystyczną jej cechą będzie tylko jeden udział oraz nieokreślenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego. Dowiedz się więcej na temat nowości w prawie handlowym. Już wcześniej dużo mówiło się o powstaniu europejskiej spółki jednoosobowej. 9 kwietnia bieżącego roku KE przyjęła projekt, którego celem było by ujednolicenie przepisów dotyczących jednoosobowych spółek prawa handloweg...
Czytaj więcej

Co powinna zawierać umowa spółki z o.o.?

1. Firma i siedziba spółki Nazwa jest dowolna, jednak musi zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (dopuszczalny skrót „sp. z o.o.”). Siedziba natomiast to miejscowość, w której znajduje się organ zarządzający. 2. Przedmiot działalności Ogólnie przyjętym jest fakt, że przedmiot działalności pozwala określić cel, w jakim zawiązuje się spółkę. 3. Wielkość kapitału zakładowego Kapitał zakładowy w spółce z o.o. jest obowiązkowy, a jego minimalna wielkość to 5 tysięcy złotych. W umowie spółki wpisuje się wartość kapitału na dzień zawarcia umowy. Kapitał zakł...
Czytaj więcej

Spółka komandytowo-akcyjna

Przypominamy: Wszystko na temat spółki z o.o.! Jedną z ciekawych form prawnych, lecz niestety mało znana jest spółka komandytowo-akcyjna. Spółka ta działa podobnie, jak spółka komandytowa, ale i podobnie jak spółka akcyjna. To połączenie powoduje, że prowadzenie działalności w takiej formie łączy z sobą korzyści obu spółek. Prowadzeniem spraw spółki komandytowo-akcyjnej zajmują się wspólnicy zwani komplementariuszami. Reprezentują oni spółkę na zewnątrz, prowadzą jej sprawy oraz całkowicie odpowiadają za jej zobowiązania. Drugą grupą wspólników są akcjonariusze, którzy wnoszą do spółki w...
Czytaj więcej

Co wybrać – spółkę czy jednoosobową działalność?

Osoby chcące założyć własną firmę, zastanawiają się co wybrać - spółkę czy jednoosobową działalność? Indywidualna działalność związana jest z wieloma obowiązkami, a także sprawami, które przedsiębiorca musi załatwiać sam. Dodatkowo odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy. Wszystkie decyzje również musi podejmować samodzielnie, przez co żyje pracą 24 godziny na dobę. Spółka natomiast ma wiele zalet. Należą do nich między innymi: - ograniczenie ryzyka przy podejmowaniu działalności, - prosty sposób pozyskania kapitału, - większa wiarygodność, - odpowiedzialność podzielona...
Czytaj więcej

Obowiązki i prawa akcjonariuszy

Akcjonariusz to jak sama nazwa mówi wspólnicy spółki akcyjnej, lecz mogą być także współwłaściciele spółki komandytowo-akcyjnej. Każdy z nich ma swoje obowiązki wobec spółki oraz prawa z tytułu posiadania akcji. Czasami mogą się one różnić, w zależności od rodzaju posiadanych akcji. Do wszystkich przysługujących akcjonariuszom praw zalicza się: - prawo do udziału w zysku, - prawo poboru akcji nowej emisji, - prawo do udziału w kwocie likwidacyjnej, - prawo do udziału walnym zgromadzeniu, - prawo głosu, - prawo do informacji, - prawo wyborcze do organów spółki, - prawo do zaskarżania...
Czytaj więcej

Przyczyny likwidacji spółki z o.o.

Likwidacja  spółki z o.o. następuje w momencie, kiedy zostaje ona wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców. Prowadząc likwidację spółki z o.o. należy spieniężyć majątek spółki oraz zakończyć wszystkie jej sprawy. Przyczynami likwidacji spółki z o.o. mogą być: określone w umowie spółki przyczyny, uchwała wspólników, ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa. To jednak nie wszystko. Są jeszcze oczywiście jeszcze inne powody w wyniku których spółkę z o.o. może rozwiązać sąd rejestrowy. Następuje to w przypadkach gdy: - nie zawarto umowy spółki, - przedmiot działalności spółki jest sprzeczny...
Czytaj więcej

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowa jest ostatnią z spółek handlowych, która jeszcze nie została opisana na naszym blogu. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na jej temat. Spółka komandytowo-akcyjna powstała łączą cechy spółki akcyjnej i komandytowej. Z jednej strony jest spółką osobową, występuje w niej podział wspólników na komplementariuszy i akcjonariuszy, lecz z drugiej strony jest w niej wiele z cech spółki akcyjnej - minimalny kapitał, emisja akcji czy opodatkowania CIT-em. I chociaż spółka komandytowo-akcyjna stanowi trochę nietypowe połączenie cech innych spółek, ich liczba wzrasta. Wiele...
Czytaj więcej