rozdzielność majątkowa

Majątek współmałżonków, a udziały w spółce

Podczas tworzenia spółek kapitałowych bardzo istotny okazuje się stan cywilny wspólników. Cóż, mimo iż na pierwszy rzut oka kwestie te nie są ze sobą w ogóle powiązane, tak niestety ich silne powiązanie zazwyczaj ujawnia się w sposób bardzo bolesny. W przypadku rozwodu, bo o takiej sytuacji mowa, jeżeli między małżonkami nie została zawarta intercyza, wszystkie udziały ulegają podziałowi. Co więcej istnieje możliwość, iż to były współmałżonek wspólnika przejmie cały wkład. Potwierdza to postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie o sygnaturze II CSK 349/12 “Nal...
Czytaj więcej