spółka akcyjna

Akcje gratisowe

Akcje gratisowe to akcje wydawane w sposób nieodpłatny akcjonariuszom spółki. Ma to miejsce w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Akcje te są przyznawane akcjonariuszom w stosunku adekwatnym do aktualnych udziałów w kapitale zakładowym. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Aby to się jednak stało konieczne jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok. Co ważne, ze sprawozdania tego musi wynikać zysk firmy. Bardzo istotna jest także opinia biegłego rewidenta. Podwyższenia kapitału możliwe będzie tylko gdy nie wskaże on ważn...
Czytaj więcej

Spółki kapitałowe

W Polsce istnieje możliwość prowadzenia spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej. Do spółek kapitałowych, które są bardzo często wybierane przez polskich przedsiębiorców zalicza się spółkę akcyjna oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Działalność spółek kapitałowych uregulowana jest w przepisach znajdujących się w Kodeksie spółek handlowych. Najczęściej wybierane są one do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Charakterystyczne cechy spółek kapitałowych: obowiązek wniesienia kapitału zakładowego, posiadanie osobowości prawnej, posiadanie odrębnego majątku, ...
Czytaj więcej

Obowiązki i prawa akcjonariuszy

Akcjonariusz to jak sama nazwa mówi wspólnicy spółki akcyjnej, lecz mogą być także współwłaściciele spółki komandytowo-akcyjnej. Każdy z nich ma swoje obowiązki wobec spółki oraz prawa z tytułu posiadania akcji. Czasami mogą się one różnić, w zależności od rodzaju posiadanych akcji. Do wszystkich przysługujących akcjonariuszom praw zalicza się: - prawo do udziału w zysku, - prawo poboru akcji nowej emisji, - prawo do udziału w kwocie likwidacyjnej, - prawo do udziału walnym zgromadzeniu, - prawo głosu, - prawo do informacji, - prawo wyborcze do organów spółki, - prawo do zaskarżania...
Czytaj więcej

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowa jest ostatnią z spółek handlowych, która jeszcze nie została opisana na naszym blogu. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na jej temat. Spółka komandytowo-akcyjna powstała łączą cechy spółki akcyjnej i komandytowej. Z jednej strony jest spółką osobową, występuje w niej podział wspólników na komplementariuszy i akcjonariuszy, lecz z drugiej strony jest w niej wiele z cech spółki akcyjnej - minimalny kapitał, emisja akcji czy opodatkowania CIT-em. I chociaż spółka komandytowo-akcyjna stanowi trochę nietypowe połączenie cech innych spółek, ich liczba wzrasta. Wiele...
Czytaj więcej

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest jedną z dwóch spółek kapitałowych. Pierwszą z nich jest oczywiście spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Aby założyć spółkę akcyjną potrzebna jest tylko jedna osoba, jednak tak na prawdę istotą tej formy działalności jest połączenie kapitałów wielu akcjonariuszy. Wniesiony kapitał akcyjny dzielony jest na akcje o równej wartości nominalnej, które zaliczyć można do papierów wartościowych. Bardzo ważną cechą spółki akcyjnej jest jej minimalny kapitał zakładowy. Kodeks spółek handlowych określa go na 100 000 zł. Dodatkowo umowa tej formy działalności gospodarczej spor...
Czytaj więcej