spółka z o.o.

Spółki kapitałowe

W Polsce istnieje możliwość prowadzenia spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej. Do spółek kapitałowych, które są bardzo często wybierane przez polskich przedsiębiorców zalicza się spółkę akcyjna oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Działalność spółek kapitałowych uregulowana jest w przepisach znajdujących się w Kodeksie spółek handlowych. Najczęściej wybierane są one do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Charakterystyczne cechy spółek kapitałowych: obowiązek wniesienia kapitału zakładowego, posiadanie osobowości prawnej, posiadanie odrębnego majątku, ...
Czytaj więcej

Spółka komandytowa i z ograniczoną odpowiedzialnością – podatki

Spółka komandytowa Podmiot ten posiada osobowość prawną. Dodatkowo charakteryzuje go występowanie dwóch typów wspólników: komandytariuszy, których odpowiedzialność za zobowiązania jest ograniczona oraz komplementariuszy, którzy za zobowiązania zaciągane przez spółkę ponoszą odpowiedzialność w sposób pełny. Spółka komandytowa nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Płatnikiem tego podatku są jednak jej wspólnicy. Każdy z nich dodatkowo obarczony jest 19% podatkiem ze względu na charakter osoby fizycznej. Dodatkowo są oni także zobowiązani do opłacania składek zdrowotnych i s...
Czytaj więcej

Ucieczka przed długami – czyli przekształcenie się w spółkę z o.o.?

Wiele osób, które prowadząc działalność gospodarczą popadło w zadłużenia próbuje uratować swój biznes przekształcając się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy istnieje jednak możliwość ucieczki przed wierzycielami? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak sama jej nazwa wskazuje charakteryzuje się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Tym samym oznacza to, że wszelkie długi regulowane są wyłącznie z kapitału spółki. Osobisty majątek wspólników jest bezpieczny. Więcej informacji o spółce z o.o. dostępnych jest tutaj. Jako iż spółka...
Czytaj więcej

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet – krok po kroku

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą Internetu. Proces ten możliwy jest dzięki platformie zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Rejestracja spółki w systemie S24 przebiega w następujących krokach: 1. Rejestracja użytkownika w systemie eKRS. System eKRS jest dostępny zarówno dla pełnoprawnych obywateli, jak i cudzoziemców. W celu rejestracji każda z osób musi zawierać aktywne konto w systemie eMS. 2. Przygotowanie danych niezbędnych do zarejestrowania spółki. Informacje to stanowi nazwa rejestrowane...
Czytaj więcej

Akt notarialny

Akt notarialny powinien zawierać złożone przez strony oświadczenia woli, a także powinien być odczytany przez notariusza bądź też przez inną osobę w jego obecności. Podpisany zostaje, gdy wszystkie osoby zgodne są treścią sporządzonego aktu notarialnego. Oryginał pozostaje w kancelarii notarialnej. Strony otrzymują wypis, który jest dosłownym powtórzeniem oryginałów i mają wartość dokumentów oryginalnych. Forma aktu notarialnego wymaga zachowania zasady jedności osób, miejsca i akcji. Jeżeli akt notarialny jest wymagany przepisami prawa, a nie zostanie sporządzony to wtedy dana czynno...
Czytaj więcej

Biznesplan

Biznesplan jest dokumentem zawierającym ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Powinien go wykonać każdy, kto zastanawia się nad rozpoczęciem własnego biznesu. Sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne, a także zewnętrzne przedsiębiorstwa np. w celu pozyskania dotacji czy kredytu na rozpoczęcie lub rozwój działalności. Biznesplan ma na celu dostarczenie przedsiębiorcy informacji, które pozwolą podjąć właściwą decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności. Biznesplan powinien być tworzony w sposób prosty do zrozumienia i przejrzysty. Powinien zawierać m.in: - charakteryst...
Czytaj więcej

Spółka z o.o. w systemie “S24”

Standardowa rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest długa i problematyczna. Wymaga wypełnienia wielu wniosków, a następnie złożenia ich do poszczególnych urzędów. Tym samym wiązała się z koniecznością poświęcenia sporej ilości czasu w ogromnych kolejkach urzędowych. Tym samym przekładało się to na utrudnienie pracy poszczególnym instytucjom. Aby zniwelować niedogodności związane z procesem rejestracyjnym opracowana została specjalna aplikacja umożliwiająca rejestrację spółki online. Tym sposobem spółkę nabyć można już w zaledwie 24 godziny. Aplikacja zamieszczona jest na...
Czytaj więcej

Przyczyny likwidacji spółki z o.o.

Likwidacja  spółki z o.o. następuje w momencie, kiedy zostaje ona wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców. Prowadząc likwidację spółki z o.o. należy spieniężyć majątek spółki oraz zakończyć wszystkie jej sprawy. Przyczynami likwidacji spółki z o.o. mogą być: określone w umowie spółki przyczyny, uchwała wspólników, ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa. To jednak nie wszystko. Są jeszcze oczywiście jeszcze inne powody w wyniku których spółkę z o.o. może rozwiązać sąd rejestrowy. Następuje to w przypadkach gdy: - nie zawarto umowy spółki, - przedmiot działalności spółki jest sprzeczny...
Czytaj więcej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to samodzielny podmiot gospodarczy, dysponujący osobowością prawną. Jest to spółka handlowa, co oznacza, że jej funkcjonowania regulowane jest w pełni przez Kodeks spółek handlowych. Otworzyć ją może niemalże każdy, za wyjątkiem innej jednoosobowej spółki z o.o. Spółka za swoje zobowiązania odpowiada wyłącznie własnym majątkiem, przez co odpowiedzialność wspólników jest w znacznym stopniu ograniczona. Do poprowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialność zachęca również niewielki kapitał zakładowy wynoszący zaledwie pięć tys...
Czytaj więcej

Gotowa spółka z o.o. na sprzedaż

Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje coraz więcej. Wielu młodych ludzi postanawia otworzyć własny biznes, ponieważ liczą na zawodowy sukces i duże zyski. Słusznie. Dobrze prosperująca działalność gospodarcza z pewnością przyniesie zyski nie tylko przedsiębiorcy, ale również Polsce. Każda nowa firma sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Gotowa spółka z o.o. to same korzyści. Właśnie w ten sposób powstaje najwięcej firm. Poprzez kupno. Dlaczego? Ponieważ oszczędzasz w ten sposób wiele czasu, energii i nerwów. Właścicielem spółki zostaniesz nawet w 24 godziny. To naprawdę ekspresowe tem...
Czytaj więcej