spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe

W Polsce istnieje możliwość prowadzenia spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej. Do spółek kapitałowych, które są bardzo często wybierane przez polskich przedsiębiorców zalicza się spółkę akcyjna oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Działalność spółek kapitałowych uregulowana jest w przepisach znajdujących się w Kodeksie spółek handlowych. Najczęściej wybierane są one do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Charakterystyczne cechy spółek kapitałowych: obowiązek wniesienia kapitału zakładowego, posiadanie osobowości prawnej, posiadanie odrębnego majątku, ...
Czytaj więcej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to samodzielny podmiot gospodarczy, dysponujący osobowością prawną. Jest to spółka handlowa, co oznacza, że jej funkcjonowania regulowane jest w pełni przez Kodeks spółek handlowych. Otworzyć ją może niemalże każdy, za wyjątkiem innej jednoosobowej spółki z o.o. Spółka za swoje zobowiązania odpowiada wyłącznie własnym majątkiem, przez co odpowiedzialność wspólników jest w znacznym stopniu ograniczona. Do poprowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialność zachęca również niewielki kapitał zakładowy wynoszący zaledwie pięć tys...
Czytaj więcej