spółki

Zawieszenie działalności przez spółkę

Każdy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Konieczne jest wówczas dokonanie wpisu informacji o zawieszeniu działalności do Krajowego Rejestru Sądowego oraz daty rozpoczęcia zawieszenia. Działalność gospodarczą według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawiesić można na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Przepisy nie zawierają ograniczeń dotyczących ponownego zawieszenia działalności oraz przedłużenia zawieszenia po upływie zgłoszonego terminu. Aby jednak to uczynić konieczne jest złożenie do KRS wniosku o wznowienie dział...
Czytaj więcej

Spółka komandytowa i z ograniczoną odpowiedzialnością – podatki

Spółka komandytowa Podmiot ten posiada osobowość prawną. Dodatkowo charakteryzuje go występowanie dwóch typów wspólników: komandytariuszy, których odpowiedzialność za zobowiązania jest ograniczona oraz komplementariuszy, którzy za zobowiązania zaciągane przez spółkę ponoszą odpowiedzialność w sposób pełny. Spółka komandytowa nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Płatnikiem tego podatku są jednak jej wspólnicy. Każdy z nich dodatkowo obarczony jest 19% podatkiem ze względu na charakter osoby fizycznej. Dodatkowo są oni także zobowiązani do opłacania składek zdrowotnych i s...
Czytaj więcej

Spółka, a koszty jej prowadzenia

Wiele osób pragnących założyć działalność gospodarczą pilnie poszukuje informacji dotyczących kosztów związanych z jej prowadzeniem. Oto podstawowe obszary płatności, z którymi muszą liczyć się właściciele spółek: 1.Opodatkowanie wspólników. Należy wziąć pod uwagę, że część podmiotów gospodarczych wiąże się z podwójnym opodatkowaniem, ponieważ na początku wspólnicy zobowiązani są do opłacenia podatku od zysku, a następnie od wypłaconej dywidendy. Nie dotyczy to jednak każdej spółki. 2.Składki. Wspólnicy niektórych spółek między innymi cywilnych zobowiązani są do opłacania podstawowych ...
Czytaj więcej

Założenie spółki w raju podatkowym

Prowadzisz działalność gospodarczą? Wyobraź sobie, że ktoś nagle zwalnia Cię z obowiązku regulacji wszystkich zobowiązań podatkowych. Jesteś w raju? Bingo! A konkretnie w raju podatkowym! Co prawda ciężko w to uwierzyć, jednak istnieją miejsca, w których przedsiębiorcy nie są zobowiązani do opłacania podatków, co bez wątpienia potęguje ich zyski. Rajem podatkowym jest między innymi Luksemburg, Antyle Holenderskie, Cypr, Liechtenstein, Malediwy, Monako, Panama, Seszele, Wyspy Cooka, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, a także Wyspy Marshalla. To właśnie w tych miejscach działalność pro...
Czytaj więcej

Majątek współmałżonków, a udziały w spółce

Podczas tworzenia spółek kapitałowych bardzo istotny okazuje się stan cywilny wspólników. Cóż, mimo iż na pierwszy rzut oka kwestie te nie są ze sobą w ogóle powiązane, tak niestety ich silne powiązanie zazwyczaj ujawnia się w sposób bardzo bolesny. W przypadku rozwodu, bo o takiej sytuacji mowa, jeżeli między małżonkami nie została zawarta intercyza, wszystkie udziały ulegają podziałowi. Co więcej istnieje możliwość, iż to były współmałżonek wspólnika przejmie cały wkład. Potwierdza to postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie o sygnaturze II CSK 349/12 “Nal...
Czytaj więcej

Ucieczka przed długami – czyli przekształcenie się w spółkę z o.o.?

Wiele osób, które prowadząc działalność gospodarczą popadło w zadłużenia próbuje uratować swój biznes przekształcając się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy istnieje jednak możliwość ucieczki przed wierzycielami? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak sama jej nazwa wskazuje charakteryzuje się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Tym samym oznacza to, że wszelkie długi regulowane są wyłącznie z kapitału spółki. Osobisty majątek wspólników jest bezpieczny. Więcej informacji o spółce z o.o. dostępnych jest tutaj. Jako iż spółka...
Czytaj więcej

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet – krok po kroku

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą Internetu. Proces ten możliwy jest dzięki platformie zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Rejestracja spółki w systemie S24 przebiega w następujących krokach: 1. Rejestracja użytkownika w systemie eKRS. System eKRS jest dostępny zarówno dla pełnoprawnych obywateli, jak i cudzoziemców. W celu rejestracji każda z osób musi zawierać aktywne konto w systemie eMS. 2. Przygotowanie danych niezbędnych do zarejestrowania spółki. Informacje to stanowi nazwa rejestrowane...
Czytaj więcej

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy nazywany także kapitałem założycielskim składa się z wkładów wnoszonych przez założycieli spółki podczas jej zakładania. Wysokość kapitału zakładowego nie jest taka sama dla wszystkich typów spółek. Wysokość kapitału określona jest przepisami w Kodeksie spółek handlowych i wynosi: w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 5.000 złotych, w spółce akcyjnej 100.000 złotych, w spółce komandytowo-akcyjnej 50.000 złotych. W innych formach działalności gospodarczej, które występują w Polsce kapitał zakładowy wynosi: w spółdzielni europejskiej 30.000 euro, w ...
Czytaj więcej

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy jest publicznym rejestrem prowadzonym przez sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest dostępny dla każdego. Za jego pomocą istnieje możliwość m.in. uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy podlegającemu obowiązkowi wpisu do KRS. KRS działa w Polsce od 1 stycznia 2001 roku, zastępuje on wcześniej istniejący rejestr handlowy, do którego dostęp był ograniczony. Krajowy Rejestr Sądowy składa się z: - rejestru przedsiębiorców, - rejestru stowarzyszeń, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych organizacji społecznych i z...
Czytaj więcej

Spółka z o.o. w systemie “S24”

Standardowa rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest długa i problematyczna. Wymaga wypełnienia wielu wniosków, a następnie złożenia ich do poszczególnych urzędów. Tym samym wiązała się z koniecznością poświęcenia sporej ilości czasu w ogromnych kolejkach urzędowych. Tym samym przekładało się to na utrudnienie pracy poszczególnym instytucjom. Aby zniwelować niedogodności związane z procesem rejestracyjnym opracowana została specjalna aplikacja umożliwiająca rejestrację spółki online. Tym sposobem spółkę nabyć można już w zaledwie 24 godziny. Aplikacja zamieszczona jest na...
Czytaj więcej