zakładanie spółki

Wybór formy działalności

Każda osoba, która znajduje się na początku swojej drogi biznesowej do wyboru ma wiele różnych form działalności. To, jaką zdecyduje się wybrać, zależy w głównej mierze od kwestii takich, jak kapitał i osobiste preferencje przyszłego przedsiębiorcy. Każda z form różni się od siebie i odpowiedni wybór jest niezwykle ważny! Wpływa to bowiem znacznie na przyszły rozwój firmy. Jaką działalność można założyć? - pozarolniczą działalność gospodarczą (wykonywaną samodzielnie), - spółkę cywilną prowadzoną również ze współmałżonkiem, - spółkę jawną, - spółkę partnerską, - spółkę komandytową, - ...
Czytaj więcej

Rejestracja spółki partnerskiej

Spółka partnerska należy do grona spółek osobowych, czyli jej działanie regulowane jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Tworzona jest przez wspólników – partnerów w celu wykonywania wolnego zawodu. Nazwa spółki Oznaczenie spółki partnerskiej powinno zawierać nie tylko nazwę własną, ale również nazwisko chociażby jednego partnera, dodatkowe oznaczenie: "spółka partnerska", "i partnerzy" albo "i partner", a także określenie wolnego zawodu wykonywanego w ramach spółki. Założenie spółki w KRS Rejestracja spółki partnerskiej zobowiązuje do dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po...
Czytaj więcej

Nowa europejska jednoosobowa spółka

Komisja Europejska  przyjęła projekt, którego celem jest nowelizacja zarządzeń dotyczących jednoosobowych spółek handlowych. Efektem tych działań będzie stworzenie nowej europejskiej spółki jednoosobowej. Charakterystyczną jej cechą będzie tylko jeden udział oraz nieokreślenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego. Dowiedz się więcej na temat nowości w prawie handlowym. Już wcześniej dużo mówiło się o powstaniu europejskiej spółki jednoosobowej. 9 kwietnia bieżącego roku KE przyjęła projekt, którego celem było by ujednolicenie przepisów dotyczących jednoosobowych spółek prawa handloweg...
Czytaj więcej

Spółka komandytowo-akcyjna

Przypominamy: Wszystko na temat spółki z o.o.! Jedną z ciekawych form prawnych, lecz niestety mało znana jest spółka komandytowo-akcyjna. Spółka ta działa podobnie, jak spółka komandytowa, ale i podobnie jak spółka akcyjna. To połączenie powoduje, że prowadzenie działalności w takiej formie łączy z sobą korzyści obu spółek. Prowadzeniem spraw spółki komandytowo-akcyjnej zajmują się wspólnicy zwani komplementariuszami. Reprezentują oni spółkę na zewnątrz, prowadzą jej sprawy oraz całkowicie odpowiadają za jej zobowiązania. Drugą grupą wspólników są akcjonariusze, którzy wnoszą do spółki w...
Czytaj więcej

Co wybrać – spółkę czy jednoosobową działalność?

Osoby chcące założyć własną firmę, zastanawiają się co wybrać - spółkę czy jednoosobową działalność? Indywidualna działalność związana jest z wieloma obowiązkami, a także sprawami, które przedsiębiorca musi załatwiać sam. Dodatkowo odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy. Wszystkie decyzje również musi podejmować samodzielnie, przez co żyje pracą 24 godziny na dobę. Spółka natomiast ma wiele zalet. Należą do nich między innymi: - ograniczenie ryzyka przy podejmowaniu działalności, - prosty sposób pozyskania kapitału, - większa wiarygodność, - odpowiedzialność podzielona...
Czytaj więcej

Obowiązki i prawa akcjonariuszy

Akcjonariusz to jak sama nazwa mówi wspólnicy spółki akcyjnej, lecz mogą być także współwłaściciele spółki komandytowo-akcyjnej. Każdy z nich ma swoje obowiązki wobec spółki oraz prawa z tytułu posiadania akcji. Czasami mogą się one różnić, w zależności od rodzaju posiadanych akcji. Do wszystkich przysługujących akcjonariuszom praw zalicza się: - prawo do udziału w zysku, - prawo poboru akcji nowej emisji, - prawo do udziału w kwocie likwidacyjnej, - prawo do udziału walnym zgromadzeniu, - prawo głosu, - prawo do informacji, - prawo wyborcze do organów spółki, - prawo do zaskarżania...
Czytaj więcej

Przyczyny likwidacji spółki z o.o.

Likwidacja  spółki z o.o. następuje w momencie, kiedy zostaje ona wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców. Prowadząc likwidację spółki z o.o. należy spieniężyć majątek spółki oraz zakończyć wszystkie jej sprawy. Przyczynami likwidacji spółki z o.o. mogą być: określone w umowie spółki przyczyny, uchwała wspólników, ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa. To jednak nie wszystko. Są jeszcze oczywiście jeszcze inne powody w wyniku których spółkę z o.o. może rozwiązać sąd rejestrowy. Następuje to w przypadkach gdy: - nie zawarto umowy spółki, - przedmiot działalności spółki jest sprzeczny...
Czytaj więcej

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest jedną z dwóch spółek kapitałowych. Pierwszą z nich jest oczywiście spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Aby założyć spółkę akcyjną potrzebna jest tylko jedna osoba, jednak tak na prawdę istotą tej formy działalności jest połączenie kapitałów wielu akcjonariuszy. Wniesiony kapitał akcyjny dzielony jest na akcje o równej wartości nominalnej, które zaliczyć można do papierów wartościowych. Bardzo ważną cechą spółki akcyjnej jest jej minimalny kapitał zakładowy. Kodeks spółek handlowych określa go na 100 000 zł. Dodatkowo umowa tej formy działalności gospodarczej spor...
Czytaj więcej

Spółka jawna

Spółka jawna jest główną przedstawicielką spółek osobowych. Główną, ponieważ według KRS plasuje się ona na na drugiej pozycji pod względem popularności działalności gospodarczych. Wyżej od niej jest jedynie przedstawicielka spółek kapitałowych – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Mówi się, że spółka posiada „ułomną osobowość prawną”, ponieważ w rzeczywistości nie jest to osobowość prawna, lecz zdolność prawna, co stanowi znaczną różnicę. Według Kodeksu Spółek Handlowych, spółka jawna nie wymaga wnoszenia minimalnego kapitału zakładowego, a umowa zawarta musi być na piśmie przez wszystki...
Czytaj więcej

Gotowa spółka z o.o. na sprzedaż

Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje coraz więcej. Wielu młodych ludzi postanawia otworzyć własny biznes, ponieważ liczą na zawodowy sukces i duże zyski. Słusznie. Dobrze prosperująca działalność gospodarcza z pewnością przyniesie zyski nie tylko przedsiębiorcy, ale również Polsce. Każda nowa firma sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Gotowa spółka z o.o. to same korzyści. Właśnie w ten sposób powstaje najwięcej firm. Poprzez kupno. Dlaczego? Ponieważ oszczędzasz w ten sposób wiele czasu, energii i nerwów. Właścicielem spółki zostaniesz nawet w 24 godziny. To naprawdę ekspresowe tem...
Czytaj więcej