Ucieczka przed długami – czyli przekształcenie się w spółkę z o.o.?

Wiele osób, które prowadząc działalność gospodarczą popadło w zadłużenia próbuje uratować swój biznes przekształcając się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy istnieje jednak możliwość ucieczki przed wierzycielami?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak sama jej nazwa wskazuje charakteryzuje się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Tym samym oznacza to, że wszelkie długi regulowane są wyłącznie z kapitału spółki. Osobisty majątek wspólników jest bezpieczny. Więcej informacji o spółce z o.o. dostępnych jest tutaj.

Jako iż spółka posiada odrębną osobowość prawną komornik nie ma prawa zająć rzeczy, które należą do spółki, a wierzyciel nawet w momencie przejęcia udziałów nie może uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników.
Sprawy te jednak toczą się w ten sposób jedynie jeżeli wierzyciel nie ma wystarczającej determinacji w przeprowadzeniu skutecznej egzekucji.
Należy mieć na uwadze, że wierzyciel może wesprzeć się pełnomocnikiem, który może zająć prawa udziałowe, a następnie pobrać dywidendę, żądać sprzedaży udziałów, a nawet zaskarżyć niekorzystne dla siebie uchwały wspólników.