Zawieszenie działalności przez spółkę

Każdy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Konieczne jest wówczas dokonanie wpisu informacji o zawieszeniu działalności do Krajowego Rejestru Sądowego oraz daty rozpoczęcia zawieszenia.

Działalność gospodarczą według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawiesić można na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Przepisy nie zawierają ograniczeń dotyczących ponownego zawieszenia działalności oraz przedłużenia zawieszenia po upływie zgłoszonego terminu. Aby jednak to uczynić konieczne jest złożenie do KRS wniosku o wznowienie działalności. Jest on konstytutywny dopiero w momencie wpisania tej informacji do rejestru. Dopiero po dopełnieniu tej formalności można złożyć kolejny wniosek o ponowne zawieszenie działalności, który również nie może być dłuższy niż 2 lata.

Wnioski te są wolne od opłat i nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.